22 May, 2023

NOTIS BLONG VEKENSI - Port Vila, Efate

Company: Dipatmen blong Turisim - Job Type: Full-Time - Excerpt: Ministri blong Turisim, Tred, Indastri, Komes mo Ni-Vanuatu Bisnis i wantem rikrutum, blong Dipatmen blong Turisim, tu (2) man o woman we oli kwalifae mo gat eksperiens blong tekemap posisen blong Tafea Bisnis Divelopmen Ofisa mo Sanma Prodak Divelopmen Ofisa. Infomesen blong Posisen 1 Posisen: […]

The post NOTIS BLONG VEKENSI appeared first on Vanuatu Wok.https://vanuatuwok.vu/jobs/notis-blong-vekensi/