28 July, 2021

MALAMPA PROVINSOL EKSTENSEN OFISA - Malampa

Company: Dipatmen blong Envaeronmen Proteksen mo Konsevesen - Job Type: Full-Time - Excerpt: EKSTENOL VEKENSI NOTIS Dipatmen blong Envaeronmen Proteksen mo Konsevesen i wantem rikrutum wan stret man blong tekemap posisen blong Malampa Provinsol ekstensen Ofisa. Taetol blong Posisen: Malampa Provinsol Exstensen Ofisa Namba blong Post: 6939 Salari long wan yia: VT 1195500 Level: PS […]

The post MALAMPA PROVINSOL EKSTENSEN OFISA appeared first on Vanuatu Wok.https://vanuatuwok.vu/jobs/malampa-provinsol-ekstensen-ofisa/