13 May, 2020

ADVETAESMEN BLONG VEKENSI INSAED LONG PABLIK SEVES - Vanuatu

Company: Pablik Seves Komisen - Job Type: Full-Time - Excerpt: Pablik Seves Komisen i wantem rikrutum wan man we i gat eksperiens mo i kwalifae blong tekemap olgeta posisen ia: Olgeta infomesen blong posisen: 1. Taetol blong Wok: Prinsipol Komplaens Ofisa – Disiplinari Namba blong post: 507 Gred: PS 8.1 Salari long wan yia: 2,693,000 […]

The post ADVETAESMEN BLONG VEKENSI INSAED LONG PABLIK SEVES appeared first on Wok I Kik.

Source: Wokikik VU